Sign In

Termeni și condiții

Termeni și condiții

ClujMed nu își propune să înlocuiască consultul medical de specialitate. ClujMed nu furnizează sfaturi medicale similare celor pe care le puteți primi de la medicii care vă consultă în persoană. Utilizatorii nu trebuie să își fundamenteze acțiunile viitoare pe sfaturile furnizate de ClujMed, deoarece întotdeauna diagnosticul medical necesită consultarea în persoană a unui medic specialist.

ClujMed urmărește să ofere informații științifice și profesioniste dar accesibile tuturor utilizatorilor interesați de sănătatea lor. Este importat de subliniat că informația prezentată pe acest site are un caracter suplimentar și în nici un caz nu poate substitui recomandările medicilor care iau contact cu realitatea cazurilor dvs. Scopul acestui website este de a furniza informații medicale generale. Acest website trebuie utilizat doar în scopul obținerii de informații privind unitățile medicale din Cluj-Napoca sau din regiunile limitrofe, respectiv informații generale pentru înțelegerea cât mai bună a stării dvs. de sănătate.

Toate materialele furnizate prin intermediul ClujMed trebuie văzute ca simple informații și nu ca analize și sfaturi medicale complete. Dacă vă îngrijorează starea dumneavoastră de sănătate, vă sfătuim să mergeți la medicul dumneavoastră de familie.

Informația medicală prezentată de site-ul nostru nu trebuie utilizată ca alternativă a consultului medical realizat în persoană de un medic specialist. ClujMed, Administratorul Site-ului, precum și toți colaboratorii ale căror sfaturi pot fi recepționate prin ClujMed nu pot fi considerați răspunzători pentru nici un prejudiciu/pierdere de orice fel.

1. Termeni și condiții ale site-ului www.cliniciprivatecluj.ro

Termeni generali

Prezentul document conținând termenii și condițiile de utilizare (denumit în continuare „Termeni și Condiții”) a site-ului www.cliniciprivatecluj.ro stabilește care sunt condițiile în care orice persoană poate vizita/accesa site-ul www.cliniciprivatecluj.ro, ori poate utiliza în orice mod serviciile oferite prin intermediul Site-ului.

În înțelesul Termenilor și Condițiilor: „Site” înseamnă în continuare site-ul de internet www.cliniciprivatecluj.ro; „Administratorul Site-ului” înseamnă în continuare SC ClujMed SRL cu sediul în Cluj-Napoca; „Serviciul” înseamnă orice serviciu oferit pe Site, și/sau orice modul sau componentă a acestuia; „Utilizatorul” înseamnă în continuare orice persoană care vizitează sau accesează Site-ul, care își creează cont pe Site sau care dorește să utilizeze în orice mod sau utilizează efectiv Serviciul.

Neacceptarea acestor Termeni și Condiții, ori a oricărei prevederi din acestea, astfel cum acestea sunt formulate prezentul act, atrage obligația Utilizatorului de a înceta de îndată accesarea Site-ului; accesarea sau vizitarea în continuare a Site-ului, a oricărei pagini din acesta și/sau utilizarea Serviciului, precum și a oricărei componente a acestora constituie o acceptare în întregime și necondiționată a Termenilor și Condițiilor și a oricărei prevederi din acestea.

Utilizatorul înțelege și acceptă în mod expres, în întregime și necondiționat, prevederile acestor Termeni și Condiții (Contractul dintre Utilizator și Administratorul Site-ului) și înțelege sa utilizeze Serviciul în stricta conformitate cu acestea. Utilizatorii care au un cont creat pe Site înțeleg și accepta ca utilizarea în continuare a contului lor, precum și orice accesare sau vizitare în continuare a Site-ului, a oricărei pagini din acesta și/sau utilizarea Serviciului, precum și a oricărei componente a acestora constituie o acceptare în întregime și necondiționată a Termenilor și Condițiilor și a oricărei prevederi din acestea; neacceptarea Termenilor și Condițiilor de către Utilizatorii menționați mai sus atrage obligația acestora de a înceta de îndată accesarea Site-ului.

Dacă nu sunteți de acord cu prevederile acestor Termeni și Condiții, vă rugăm să nu utilizați Serviciile oferite de acesta.

Administratorul Site-ului poate cesiona oricând către un terț drepturile și obligațiile izvorâte din prevederile acestor Termeni și Condiții, inclusiv prin cesionarea către un terț a Contractului (Termeni și Condiții), iar Utilizatorul consimte anticipat la aceasta cesiune, conform dispozițiilor art. 1315 și următoarele din Codul Civil. Pentru a înlătura orice îndoială, utilizatorii site-ului www.cliniciprivatecluj.ro consimt anticipat la substituirea SC ClujMed SRL cu un terț în raporturile născute între acesta și Utilizatori în temeiul prevederile acestor Termeni și Condiții.

2. Drepturile asupra Conținutului Site-ului

Conținutul și elementele de grafică ale Site-ului, inclusiv, dar fără a se limita la acestea, întreg Conținutul în format text și orice alt material, transmis sub orice forma de și către Utilizatori (prin vizualizare directa pe Site, prin newslettere sau prin orice alte materiale legate direct sau indirect de Site) aparțin Administratorului Site-ului și partenerilor săi și reprezintă Conținutul Site-ului. Prin derogare de la prevederea precedenta, nu aparțin Administratorului Site-ului sau partenerilor săi acele materiale pentru care pe Site s-a indicat un alt titular de drepturi, ori un alt deținător sau o alta sursa și nici opiniile și/sau comentariile de orice fel exprimate de Utilizatorii Site-ului fata de materialele de orice fel postate pe Site sau fata de Conținutul Site-ului în general.

In cazurile în care Conținutul Site-ului, indiferent de zona în care se afla în Site și indiferent de tip este preluat de Administratorului Site-ului de la alți producători/emitenți de Conținut sau materiale în format text, imagine, grafica, secvențe video, dar fără a se limita la acestea, o asemenea preluare se realizează cu respectarea prevederilor legale și regulilor incidente în asemenea cazuri.

Utilizatorii înțeleg și accepta ca Administratorul Site-ului este exonerat de orice răspundere privind materialele, datele și informațiile, dar fără a se limita la acestea, preluate de la orice surse oficiale, inclusiv cele care au fost publicate având scopul și caracterul de „comunicate de presa”. Utilizatorii înțeleg și acceptă ca toate informațiile, datele, materialele postate pe Site au doar un caracter informativ și orientativ și ca Administratorul Site-ului nu poate fi tras la răspundere în niciun caz și în niciun mod pentru veridicitatea și validitatea Conținutului Site-ului sau pentru orice efect juridic decurgând din utilizarea acestuia.

Utilizatorii se obligă să respecte toate drepturile de autor și drepturile conexe acestuia și orice alte drepturi de proprietate intelectuală pe care Adminstratorul Site-ului și partenerii săi le dețin asupra/în legătură cu Site-ul, Conținutul acestuia, Serviciul, orice modul sau componentă a acestora sau în legătura cu utilizarea acestora. Utilizatorii înțeleg și acceptă ca în cazul încălcării vreunei prevederi de mai sus în orice măsură, vor putea fi trași la răspundere fata de autorii/proprietarii Conținutului Site-ului.

Conținutul Site-ului, indiferent de zona în care se afla în Site și indiferent de tip, poate fi utilizat exclusiv în scopuri personale, definite potrivit prezentului document ca fiind scopuri pur necomerciale, fără nicio intenție directa ori indirectă privind obținerea de profituri, venituri sau câștiguri de orice fel dintr-o asemenea utilizare. Orice utilizare de Conținut de către terțe persoane în orice alte scopuri decât cele personale se poate face numai cu acordul scris, expres și prealabil al Administratorului Site-ului.

Este interzisă copierea, preluarea, reproducerea, publicarea, transmiterea, vânzarea, distribuția totală sau parțială, integrală sau modificată a Conținutului acestui Site sau a oricărei părți a acestuia efectuate în orice alte scopuri decât cele personale; Administratorul Site-ului își rezerva dreptul de a acționa în instanță orice persoana și/sau entitate care încalcă în orice mod prevederile de mai sus.

Cererile de utilizare a Conținutului Site-ului în orice scopuri decât cele personale pot fi trimise la adresa: SC ClujMed SRL cu sediul în Cluj-Napoca, cu mențiunea „Pentru echipa ClujMed” sau prin oricare dintre modalitățile indicate la pagina de Contact a Site-ului.

Orice persoane care expediază în orice mod informații ori materiale către Site își asumă obligația de a nu prejudicia în niciun mod drepturile de autor pe care o terță persoană le-ar putea invoca în legătura cu materialele și informațiile transmise în orice mod către Site, iar persoanele care expediază în orice mod informații ori materiale înțeleg și acceptă că încălcarea în orice mod a acestei obligații nu poate angaja în niciun mod răspunderea Administratorului Site-ului, ci numai răspunderea persoanelor respective.

Utilizatorii care expediază în orice mod informații ori materiale către Site sunt de acord să cedeze neexclusiv, pe termen nelimitat și pe toate teritoriile, în momentul trimiterii acestora către Administratorul Site-ului, toate drepturile de utilizare, adaptare, modificare și/sau retransmitere a Conținutului cu care contribuie sau postează pe Site. Administratorul Site-ului nu poate fi considerat responsabil pentru eventualele prejudicii cauzate de Conținutul postat pe Site de către orice persoană, indiferent din ce secțiune, serviciu sau facilitate face parte respectivul Conținut.

Este strict interzisă postarea pe Site a oricărui Conținut, incluzând materiale, comentarii, imagini, secvențe video, dar fără a se limita la acestea, care au un limbaj obscen sau vulgar, conțin texte ilegale, amenințătoare, abuzive, indecente, mesaje rasiste, șoviniste ori care ar putea discrimina orice persoane în orice mod sau care ar încălca orice alte drepturi și libertăți ale omului potrivit legislației în vigoare.

Utilizatorii înțeleg și acceptă ca în cazul încălcării în orice mod și în orice măsură a oricărora din prevederile Termenilor și Condițiilor, Administratorul Site-ului va putea opta în mod discreționar pentru suspendarea totală sau parțială a accesului Utilizatorului la orice Serviciu al Site-ului, ori pentru nepublicarea oricărui Conținut expediat de Utilizator în vederea postării către Site ori pentru modificarea în orice mod a unui asemenea Conținut, pentru interzicerea definitivă a accesului la una sau mai multe dintre facilitățile oferite de Site sau pentru desființarea contului Utilizatorului pe Site, fără niciun fel de atenționări sau notificări prealabile și fără a fi necesare orice alte formalități în acest sens.

Utilizatorii înțeleg și accepta ca Site-ul le oferă doar o platformă de informare/comunicare și că doar ei singuri răspund pentru orice materiale, date și informații postate pe Site indiferent de forma și partea în care apar (de exemplu comentarii, dar fără a se limita la acestea) și pentru orice efecte juridice și/sau comerciale derivând din acestea.

3. Nota de informare privind protectia datelor personale

Conform cerințelor legislației aplicabile în materia protecției persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, modificată și completată, și ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice, Administratorul Site-ului va administra în Condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate, datele personale furnizate de Utilizatori. Vă informăm că datele personale pe care Utilizatorii le furnizează Administratorului Site-ului sunt prelucrate în scopul oferirii în Condiții optime a Serviciului.

Pentru informații detaliate cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal vă rugăm să citiți și Politica de prelucrare a datelor cu caracter personal , document care este parte integrantă din Termeni și Condiții.

4. Tarife și plăți

Având în vedere că anumite Servicii disponibile prin intermediul Site-ului sunt contra cost, Utilizatorul se obligă să achite către Administratorul Site-ului tariful pentru respectivele Servicii, potrivit informațiilor disponibile pe Site în pagina de plată. Un Utilizator va putea accesa Serviciile respective conform prevederilor prezentelor Termeni și Condiții și conform informațiilor disponibile pe site numai după autentificare și plata tarifelor corespunzătoare.

Administratorul Site-ului nu va pretinde și Utilizatorul nu este obligat să plătească vreun tarif suplimentar în afară de cele menționate pe Site. Utilizatorul nu poate cere rambursarea acestui tarif în nicio situație în care a încălcat oricare din prevederile prezentelor Termeni și Condiții.
Administratorul Site-ului își rezervă dreptul de a schimba tarifele pentru oricare dintre Servicii și de a stabili noi tarife în orice moment, potrivit propriei sale opțiuni. Orice modificare de tarife va deveni operantă imediat după notificarea în acest sens a Utilizatorului (prin e-mail sau prin afișarea acesteia pe Site, potrivit opțiunii Administratorului Site-ului).

Sunt aplicabile următoarele reguli pentru transferul de la Utilizator către Administratorul Site-ului a tarifelor corespunzătoare Serviciilor prestate în favoarea Utilizatorului: (a) Utilizatorul va transfera în avans Administratorului Site-ului contravaloarea Serviciilor, plata sumei fiind considerată efectuată doar la momentul la care contul bancar al Administratorului Site-ului va fi fost creditat cu suma respectivă, iar banca va fi confirmat operațiunea prin extras bancar sau alte documente bancare similare eliberate Administratorului Site-ului; (b) Utilizatorul înțelege și acceptă că rambursarea de către Administratorul Site-ului a sumelor plătite de acesta către Administratorul Site-ului pentru serviciile prestate, indiferent de motivul invocat sau de cuantumul sumei, nu este posibilă. Plata se va putea face după cum urmează: prin trimiterea unui sms la numărul indicat în Site sau prin card, potrivit instrucțiunilor disponibile pe Site. Având în vedere efectuarea plății prin sms sau prin card, Utilizatorul se supune în întregime termenilor și Condițiilor operatorului de plăti, SC ClujMed SRL fiind absolvită în întregime de orice răspundere cu privire la orice probleme întâlnite în efectuarea plății.

Utilizatorul înțelege și este de acord să suporte toate taxele și impozitele aplicabile sau orice alte taxe impuse potrivit prevederilor legale în materie în legătura cu utilizarea Serviciilor de către Utilizator, precum și toate comisioanele sau spețele de orice fel prevăzute pe Site sau datorate în orice mod în legătura cu sumele transferate cu orice titlu Administratorului Site-ului.

5. Legătura cu alte site-uri

Utilizatorii înțeleg și accepta că Site-ul poate conține legături sau trimiteri către alte site-uri de internet, inclusiv site-uri personale (bloguri), site-urile furnizorilor de produse și/sau servicii către care trimit bannerele publicitare postate pe Site ori microsite-uri publicitare, dar fără a se limita la acestea, care sunt considerate de Administratorul Site-ului utile în legătură cu Conținutul Site-ului, dar care nu se află sub controlul sau îndrumarea sa.

Administratorul Site-ului este absolvit de orice răspundere în ceea ce privește Conținutul sau opiniile exprimate pe toate site-urile de internet mai sus menționate, precum și corectitudinea și exactitatea acestora, iar Utilizatorii înțeleg și acceptă că aceste site-uri de internet nu sunt monitorizate, controlate sau verificate în orice mod de către Administratorul Site-ului. Includerea unei legături sau trimiteri către alte site-uri de internet nu implică aprobarea în vreun fel a acestora de către Administratorul Site-ului. În momentul în care Utilizatorii accesează aceste site-uri de internet, ei o fac pe riscul lor, cunoscând că utilizarea serviciilor oferite de aceste site-uri este supusă Condițiilor stabilite de administratorii acestor site-uri.

6. Limitarea răspunderii

Administratorul Site-ului nu își asumă obligația și nu garantează implicit sau expres pentru Conținutul de orice fel al Site-ului său pentru întreg Conținutul oferit de către Utilizatori. Administratorul Site-ului va face toate eforturile rezonabile pentru a asigura acuratețea și încrederea în Site și va încerca să corecteze erorile și omisiunile cât mai repede posibil.

Administratorul Site-ului nu oferă niciun fel de garanții sau răspundere pentru Conținutul Site-ului și în nicio situație nu poate fi făcut răspunzător pentru nicio pierdere sau prejudiciu ce ar putea rezulta din utilizarea oricărei parte, secvență, modul al Conținutului de pe Site sau din imposibilitatea utilizării acestuia, indiferent de cauza acesteia ori din interpretarea eronată a oricăror prevederi ale Conținutului Site-ului.

Utilizatorii înțeleg și acceptă ca furnizarea Serviciului poate fi afectată de anumite Condiții obiective, precum și că orice servicii oferite prin intermediul Site-ului sunt oferite potrivit principiului „așa cum sunt”, „așa cum sunt disponibile”, iar Utilizatorii folosesc aceste servicii pe riscul lor. În consecință, Administratorul Site-ului nu poate fi tras la răspundere nici cu privire la orice informații și date din Conținutul Site-ului, inclusiv, dar nu numai cele privind textul, imaginile, secvențele video, avatarurile, blogurile sau orice altă activitate legată de utilizarea, precum și niciun alt efect juridic derivând din acestea.

Utilizatorii înțeleg și acceptă că Administratorul Site-ului este absolvit de orice răspundere în eventualitatea producerii oricărei opriri, întreruperi, îngreunări, disfuncționalități sau erori în funcționarea Site-ului, în situația unei erori tehnice de orice fel sau oricăror erori în furnizarea Serviciului, precum și în orice situație în care nu ar dovedi cert că orice erori sau probleme de natură tehnica din cele menționate mai sus se datorează în mod direct și exclusiv culpei grave a Administratorului Site-ului.

În mod expres, Utilizatorii înțeleg și accepta ca Administratorul Site-ului este absolvit de orice răspundere pentru orice fel de daune directe, indirecte, incluzând dar fără a se limita la pierderi de profit, vad comercial sau alte pierderi intangibile, rezultate din utilizarea Serviciului sau orice alt aspect în legătura cu Serviciul precum și din utilizarea Conținutului Site-ului în orice mod sau orice efecte juridice derivând din aceasta.

Utilizatorii înțeleg și acceptă că Administratorul Site-ului este absolvit de orice răspundere pentru mesajele publicitare postate pe Site sau prin intermediul Serviciului, precum și pentru bunurile sau serviciile furnizate de către autorii acestor mesaje publicitare.

În cazurile de forță majoră, Administratorul Site-ului și/sau operatorii, directorii, angajații, sucursalele, filialele și reprezentanții săi, sunt exonerați total de răspundere. Cazurile de forță majoră includ, dar nu se limitează la acestea, erori de funcționare ale echipamentului tehnic al Administratorului Site-ului, lipsa funcționării conexiunii la internet, lipsa funcționării conexiunilor de telefon, virușii informatici, atacurile informatice de orice fel și interferarea cu programe informatice malițioase, accesul neautorizat în sistemele Site-ului, erorile de operare, greva etc.

Utilizatorii sunt de acord să protejeze, să asigure și despăgubească integral pe Administratorul Site-ului și/sau pe operatorii, directorii, angajații, sucursalele, filialele și reprezentanții săi de și împotriva oricăror cereri, pretenții, acțiuni, impuneri, pierderi, daune, costuri (incluzând, fără niciun fel de limitare, onorariile avocaților, experților și consultanților sau executorilor, taxe judiciare, notariale sau de executare), cheltuieli, judecăți, decizii, amenzi, regularizări sau alte obligații rezultate sau relaționate cu orice altă acțiune a Utilizatorului în legătura cu utilizarea Serviciului sau orice alt aspect în legătura cu Serviciul.

7. Legea aplicabilă. Litigii

Drepturile și obligațiile Utilizatorilor și ale Administratorului Site-ului, prevăzute de Termeni și Condiții, precum și toate efectele juridice pe care le produc Termenii și Condițiile vor fi interpretate și guvernate în conformitate cu legea română în vigoare. Orice litigiu născut din sau în legătură cu Termenii și Condițiile va fi soluționat pe cale amiabilă. În caz de imposibilitate de a ajunge la un acord, litigiul va fi soluționat de către instanța judecătorească română competentă aflată în raza teritoriala a municipiului Cluj-Napoca.

8. Modificarea Termenilor și Condițiilor

Administratorul Site-ului are dreptul de a modifica oricând și în orice mod oricare dintre prevederile din Termeni și Condiții sau Termenii și Condițiile în întregime, fără nicio notificare prealabilă și fără a fi obligat să îndeplinească vreo altă formalitate față de Utilizatori. Orice modificare va fi considerată ca fiind acceptata deplin și necondiționat de către oricare dintre Utilizatori prin simpla utilizare sau accesare a oricărei facilități oferite de Site sau de Serviciu ori prin accesarea Site-ului, intervenite oricând după operarea modificării, iar neacceptarea oricărei modificări atrage obligația respectivului Utilizator de a înceta de îndată accesarea Site-ului și/sau utilizarea în orice mod a Serviciului.

2. CONDIŢII SPECIALE REFERITOARE LA UTILIZAREA SERVICIILOR „CONSULTĂ MEDICUL ONLINE” ŞI „ANALIZE ONLINE” (Convenția)

Serviciile sus-menționate de furnizare de informații în legătura cu anumite probleme medicale și de recomandări medicale („Serviciul”) disponibile prin intermediul Site-ului sunt accesate de dvs. cu respectarea următorilor Termeni și Condiții:

1. Accesarea Serviciilor

1.1. Administratorul Site-ului furnizează servicii de informare pe teme medicale și recomandări medicale, potrivit prevederilor prezentei Convenției și explicațiilor oferite pe Site. În prezenta Convenție termenii de „recomandări medicale” au următorul înțeles: informații generale în legătura cu anumite afecțiuni de natură medicală și nu trebuie interpretați în sensul în care ar reprezenta un consult medical de specialitate. Prin intermediul Serviciului Administratorul Site-ului nu oferă consultații medicale cu privire la problemele de sănătate ale utilizatorului sau ale oricărei alte persoane, nu oferă un diagnostic, nici indicații de tratament pentru vreo afecțiune; prin intermediul Serviciului Administratorul Site-ului oferă informații pe probleme medicale generale, dar și informații pe probleme medicale particularizate. Administratorul Site-ului furnizează Serviciul sub rezerva respectării de către Utilizator a prevederilor prezentei Convenții.

1.2. În toate cazurile care au legătura directă cu starea de sănătate a unei persoane, apelați la serviciile medicului dumneavoastră de familie sau ale unui medic specialist. Serviciile furnizate prin intermediul Site-ului au rol exclusiv educațional și informativ și nu pot fi considerate, în nici o situație, ca fiind asimilate unor consultații sau analize medicale de specialitate. Având în vedere însuși modul în care funcționează comunicațiile intermediate de internet, o consultație medicală amănunțită nu este posibilă, prin urmare, informația medicală transmisă prin intermediul Serviciilor nu trebuie folosită ca alternativă a consultului medical realizat în persoană de un medic specialist. Serviciile nu înlocuiesc sub nicio formă consultul medical de specialitate. Administratorul Site-ului nu oferă nicio garanție că informațiile și recomandările medicale furnizate prin intermediul Serviciilor sunt adecvate stării de sănătate sau nevoilor Utilizatorilor. În consecință, Utilizatorii nu trebuie sa își fundamenteze acțiunile viitoare pe recomandările medicale furnizate prin intermediul Serviciilor, pentru că întotdeauna diagnosticul medical necesită consultarea în persoana a unui medic specialist. Nu neglijați sau nu amânați niciodată consultația medicală de specialitate din cauza informațiilor obținute prin intermediul Serviciilor.

1.3. Utilizatorul certifică că are cel puțin 18 ani prin simpla acceptare a prezentei Convenții. Utilizatorul certifică, de asemenea, prin simpla acceptare a prezentei Convenții, că potrivit prevederilor legale în materie are dreptul să utilizeze Serviciile și să acceseze paginile aferente Serviciului, și își asumă responsabilitatea completă pentru alegerea și utilizarea Serviciului.

1.4 Pentru a obține informații în legătură cu tema medicală dorită, Utilizatorul va completa un chestionar prin care va furniza informații despre aceasta, scopul fiind acela de a oferi o imagine cat mai clara colaboratorilor Administratorul Site-ului asupra temei dorite. Utilizatorii vor apela la Serviciul oferit de Administratorul Site-ului mai ales în situațiile în care deja au o opinie medicală sau un diagnostic și doresc informații suplimentare despre acestea, sau în situații similare. Sub nicio formă Utilizatorul nu va apela la aceste servicii substituindu-le unei consultații medicale de specialitate.

1.5. Utilizatorul este responsabil pentru întreaga sa activitate privind Serviciile sau în legătură cu acestea. Orice încercare a oricărui Utilizator de utilizare frauduloasă abuzivă sau ilegală a Serviciilor sau orice încercare a oricărui Utilizator de utilizare a Serviciilor împotriva prevederilor prezentei Convenții ori intereselor Administratorul Site-ului sau altor persoane, conferă Administratorul Site-ului dreptul de a întrerupe ori suspenda pe durata decisă discreționar de Administratorul Site-ului dreptul Utilizatorului de a utiliza în întregime sau în parte Serviciile ori de a accesa Site-ul.

1.6 Utilizatorul înțelege și acceptă că prin intermediu Serviciilor Administratorul Site-ului oferă în mod direct sau prin intermediul colaboratorilor săi doar anumite informații de natură medicală pe anumite teme generale sau specializate indicate de Utilizator și că nu are nicio obligație ori răspundere privind următoarele, dar fără a se limita la acestea: Utilizatorii care accesează Serviciile prin intermediul Site-ului; Conținutul fișierelor transmise de Utilizatori către Administratorul Site-ului, colaboratorii și partenerii contractuali ai Administratorul Site-ului prin utilizarea Serviciilor; informațiile recepționate de Utilizatori în urma utilizării Serviciilor; orice consecințe care pot deriva din cele menționate mai sus; acțiunile care pot fi / nu pot fi întreprinse de către oricare Utilizator sau oricare persoane, ca rezultat direct sau indirect al utilizării Serviciilor. Administratorul Site-ului nu poate fi tras la răspundere în orice mod ori măsură pentru orice fel de acțiuni desfășurate de către Utilizator și nici pentru utilizarea în orice mod a Serviciilor sau orice altă activitate în legătura cu Serviciile. Utilizatorul apelează la Servicii pe propria răspundere. În cazul în care considerați că simptomele dvs. reprezintă o urgență medicală, contactați imediat medicul și/sau serviciul de ambulanță. Administratorul Site-ului nu recomandă și nu susține niciun fel de teste, proceduri, medici, opinii sau informații specifice. Folosirea oricăror informații furnizate prin intermediul Serviciilor va fi făcută de Utilizator în întregime pe propria răspundere.

3. CONDIŢII SPECIALE REFERITOARE LA UTILIZAREA SERVICIILOR DE PROMOVARE PE INTERNET PENTRU CLINICI, CABINETE, MEDICI, DISTRIBUITORI DE ECHIPAMENTE MEDICALE ETC

1.7. Utilizatorul se obligă să pună la dispoziția Administratorului Site-ului toate materialele și informațiile necesare promovării produselor și serviciilor acestuia conform opțiunilor formulate în pagina corespunzătoare din Site. Utilizatorul își asumă întreaga răspundere pentru conținutul campaniei de promovare derulată pe Site pe baza informațiilor și materialelor furnizate Administratorului Site-ului, pentru materialele publicitare utilizate (inclusiv pentru ideile și mesajele conținute de acestea) și pentru conținutul paginilor de internet la care vor trimite materialele utilizate în această campanie, dacă e cazul. Administratorul Site-ului va putea refuza includerea materialelor publicitare ale campaniei pe Site, în totalitate sau în parte, în toate situațiile în care va aprecia că această măsură este necesară, în orice moment pe durata prezentului contract.

1.8. Declarații și garanții. Utilizatorul declară și garantează că deține toate autorizațiile cerute de lege pentru produsele și/sau serviciile promovate prin intermediul Site-ului, și că potrivit prevederilor legale aplicabile acestora este pe deplin autorizat să presteze serviciile și/sau să comercializeze produsele promovate. Utilizatorul se obligă să apere Administratorul Site-ului împotriva oricăror acțiuni în justiție, proceduri, pretenții sau cereri de orice fel formulate de către orice terțe persoane sau autorități în legătură cu materialele publicitare furnizate de Utilizator, cu drepturile de orice fel invocate de Utilizator și/sau de terți asupra acestora, cu obligațiile de orice fel încălcate de Utilizator în legătură cu produsele și/sau serviciile promovate pe Site, și să despăgubească Administratorul Site-ului față de orice cheltuieli și costuri (inclusiv cheltuielile de judecată) angajate în legătură cu cele de mai sus.